Beta

Strona główna

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

 • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

 • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

 • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

Kamera termowizyjna dla OSP w Słubicach

Kamera termowizyjna dla OSP w Słubicach

 • 2022-06-29

Do końca sierpnia tego roku strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach wyposażeni zostaną w nowoczesna kamerę termowizyjną z osprzętem, wartości  ponad 37,5 tys. zł. WFOŚiGW w Zielonej Górze przeznaczy na ten cel  dotacje w wysokości 15 tys. zł, a pozostała część środków została zapewniona z Funduszu W

Więcej

Gmina Szprotawa z nowym sprzętem przeciwpożarowym

 • 2022-06-29

Gmina Szprotawa, wspólnie z WFOŚiGW w Zielonej Górze, zadbała o kolejne nowoczesne wyposażenie techniczne dla strażaków. Tym razem  będzie to zakup i montaż systemu piany sprężonej (CAFS) do średniego specjalnego pożarniczego  samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szprotawa, wartości ponad 99.300,- zł.  Blisko połowę kwoty, bo 49.000 zł,-przeznaczy na ten inwestycyjny wydatek WFOŚiGW w Zielonej Górze. zł 28 czerwca br. w siedzibie Funduszu w Zielonej Górze potwierdził to Preze

Więcej

Wsparcie dla strażaków w Rąpinie

Wsparcie dla strażaków w Rąpinie

 • 2022-06-29

Kiedy w marcu tego  roku nieznani sprawcy włamali się do remizy OSP w Rąpinie koło Drezdenka, kradnąc z niej pilarki do drewna, stali i betonu, agregat prądotwórczy i pompy za ponad 30 tys. zł   – strażacy byli załamani. Bez ratowniczego sprzętu  w walce z pożarem najsprawniejsi nawet ochotnicy nie

Więcej

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2021 rok

 • 2022-06-24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2022 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2021, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Wręczenie promes w ramach środków WFOŚiGW oraz Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 1)

Wręczenie promes w ramach środków WFOŚiGW oraz Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 1)

 • 2022-06-17

W dniu 15.06.2022r.  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut wraz ze Starostą Powiatu Wschowskiego Panem Andrzejem Bielawskim, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Panią Jolantą Wielgus oraz Lubuskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Patrykiem Maruszakiem przekazali przedstawicielom

Więcej

„Gazeta Lubuska” partnerem Funduszu w edukacji ekologicznej

„Gazeta Lubuska” partnerem Funduszu w edukacji ekologicznej

 • 2022-06-15

      W środę, 15 czerwca podpisana została kolejna umowa dotacji na zwycięski projekt w Konkursie WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska – informacja i edukacja w lubuskich mediach”, tym razem w kategorii PRASA, na dotacje dla najciekawszych przed

Więcej

Pierwsza umowa dotacji w Konkursie dla lubuskich mediów

Pierwsza umowa dotacji w Konkursie dla lubuskich mediów

 • 2022-06-08

Rozstrzygnięty został Konkurs WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska – informacja i edukacja w lubuskich mediach” na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna dla najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych, zaplanowanych do realizacji przez media lubuskie w 2022 roku. Przedmiotem konkursow

Więcej