Beta

Strona główna

„Mały Strażak” - 2023

„Mały Strażak” - 2023

  • 2023-02-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023 w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). UWAGA: W

Więcej

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

  • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

  • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

  • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

UWAGA! NABÓR UZUPEŁNIAJCY DO EKOPRACOWNI PRZYRODNICZYCH!

UWAGA! NABÓR UZUPEŁNIAJCY DO EKOPRACOWNI PRZYRODNICZYCH!

  • 2023-05-29

EKOPRACOWNIA PRZYRODNICZA -  zielone serce szkoły – ogłoszenie dla organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe.  W dniu 10.05.2023 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa lubuskiego.

Więcej

Doradcy energetyczni przeszkolili przedsiębiorców

Doradcy energetyczni przeszkolili przedsiębiorców

  • 2023-05-24

W dniu 16-05-2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców, które dotyczyło Programu Czyste Powietrze z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 03-01-2023 roku, a także została omówiona nowa odsłona Programu Mój Prąd. Podczas szkolenia zaprezentowane zostały ogólne warunki program

Więcej

Zielonogórscy przedsiębiorcy poznali nowe zasady Programów

Zielonogórscy przedsiębiorcy poznali nowe zasady Programów

  • 2023-05-24

W dniu 17-05-2023 r. w Zielonej Górze odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców, które dotyczyło Programu Czyste Powietrze z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 03-01-2023 roku, a także została omówiona nowa odsłona Programu Mój Prąd. Podczas szkolenia omówione zostały ogólne warunki programów, zakres pra

Więcej

Doradcze konsultacje dla mieszkańców Bobrowic

Doradcze konsultacje dla mieszkańców Bobrowic

  • 2023-05-24

W dniu 22-05-2023 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Bobrowice, w którym uczestniczyli doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Spotkanie dotyczyło zmian w Programie, które obowiązują od dnia 03-01-2023 roku. Po przywitaniu uczestników przez Panią Małgorzatę Skorupską, która w sw

Więcej

Ptasi Azyl już otwarty!

Ptasi Azyl już otwarty!

  • 2023-05-24

Współpraca Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przedstawicielami Lasów Państwowych, Miasta Zielona Góra i Uniwersytetu Zielonogórskiego zaowocowała powstaniem miejsca, w którym będzie możliwe leczenie i rehabilitacja gatunków chronionych dzikich ptaków. Chore i okaleczone b

Więcej

Uwaga! PRACOWNIE OZE – nabór dodatkowy!!!

Uwaga! PRACOWNIE OZE – nabór dodatkowy!!!

  • 2023-05-23

EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły – ogłoszenie dla organów prowadzących publiczne placówki oświatowe ponadpodstawowe.   W dniu 26.04.2023 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa lubuskiego.

Więcej