Beta

Strona główna

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

 • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

 • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

 • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

Nabór wniosków na zadania edukacyjne: transport niskoemisyjny w Programie RW Edukacji Ekologicznej

Nabór wniosków na zadania edukacyjne: transport niskoemisyjny w Programie RW Edukacji Ekologicznej

 • 2023-01-31

Do 150.000 zł dotacji można otrzymać na zadanie edukacyjne popularyzujące transport nisko- i zeroemisyjny oraz jego rolę w ochronie powietrza w województwie lubuskim. Zadania w tym obszarze tematycznym, można zgłaszać do dofinansowania od 1 lutego 2023 r. w ramach III etapu naboru wniosków edukacyjnych do Programu

Więcej

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie z programu „Agroenergia”

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie z programu „Agroenergia”

 • 2023-01-19

18 stycznia 2023 r. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Umowę na zakup instalacji fotowoltaicznej podpisał Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze – Mariusz Herbut oraz Beneficjent – Maciej Możdżeń.   Przypominamy, że od 1 paździer

Więcej

Od pierwszych dni Nowego Roku pracujemy pełną parą w trosce o środowisko naturalne

Od pierwszych dni Nowego Roku pracujemy pełną parą w trosce o środowisko naturalne

 • 2023-01-19

W dniu 18 stycznia 2023 roku w siedzibie naszego Wojewódzkiego Funduszu, Prezes Zarządu – Mariusz Herbut wraz z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej – Patrykiem Maruszakiem (na zdjęciach wraz z Główną Księgową KW PSP – Anną Cedro) podpisali umowę na dostawę pięciu samochodów ratowniczo-gaśniczych

Więcej

Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

 • 2023-01-13

13 stycznia br. w siedzibie Funduszu miało miejsce podpisanie kolejnej już umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Do Programu przystąpiła Gmina Przytoczna. Umowę podpisał Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze – Mariusz Herbut oraz Wójt Gminy Przytoczna – p. Bartłomiej Kucharyk przy kontr

Więcej

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie z programu „Agroenergia”

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie z programu „Agroenergia”

 • 2023-01-13

13 stycznia 2023 r. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Umowę na zakup instalacji fotowoltaicznej podpisał Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze – Mariusz Herbut oraz Beneficjent. Przypominamy, że od 1 października 2021 r. ruszył nabór p

Więcej

W gminie Górzyca powstała farma fotowoltaiczna o mocy 6,2 MW

W gminie Górzyca powstała farma fotowoltaiczna o mocy 6,2 MW

 • 2023-01-13

W dniu 11 stycznia 2023 roku Zarząd Funduszu uczestniczył w otwarciu nowej inwestycji dofinansowanej ze środków pożyczkowych WFOŚiGW w Zielonej Górze. Farma wybudowana w miejscowości Górzyca składa się z około dwudziestu tysięcy paneli fotowoltaicznych, które rocznie są w stanie wygenerować blisko 6 tys. MWh energ

Więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

 • 2022-12-30

Zmiana Programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”). Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowi

Więcej