Beta

Programy

Program udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych

Program udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych

  • 2022-11-29

Program udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że  dnia 25 listopada 2022 r.  Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Zielonej Górze zatwierdziła Zasady udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie

Więcej

Zmiany w „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

  • 2022-11-28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o zmianie „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w latach 2022-2023.   Z dniem 16.07.2022 r. wprowadzono następujące zmiany w Programie: wydłuża się wydatkowanie środków przez WFOŚiGW do 31.03.2024 r., znosi się ograniczenie wielkości użytków rolnych (dla gospodarstw powyżej 75 ha faktury wystawione po dniu 16.07.2022 r.), przy czym gospodarstwa powyże

Więcej

Azbest 2023

Azbest 2023

  • 2022-10-28

Wstępny nabór wniosków o dofinansowanie   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2023 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” i ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowa

Więcej

Kontynuacja „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

  • 2022-02-09

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o kontynuacji naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w latach 2022-2023.   O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup: wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pako

Więcej

Azbest 2022

Azbest 2022

  • 2022-02-09

Gminy województwa lubuskiego   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2022 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Pula środków przewidziana na realizację Programu w latach

Więcej

Program udzielania dofinansowań w 2022 roku w formie pożyczek płatniczych

  • 2021-12-23

Program udzielania dofinansowań w 2022 roku w formie pożyczek płatniczych Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że  dnia 29 listopada 2021 r.  Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Zielonej Górze zatwierdziła Zasady udzielania dofinansowań w 2022 roku w formie pożyczek płatniczych. Przedmiot wsparcia: Dofinansowanie może być udzielone do kwoty bezzwrotnej pomocy oraz podatku VAT dla wszystkich projektów zachowujących cel statutowy Fun

Więcej

Pożyczka z umorzeniem w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

  • 2021-10-07

WFOŚiGW w Zielonej Górze przypomina o trwającym naborze wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych". Ww. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie pożyczki z częściowym umorzeniem. Przedmiot wsparcia: Dofinansowaniem objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem objęte są również podłącze

Więcej

Wstrzymanie naboru wniosków - Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych

  • 2021-04-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w związku z wyczerpaniem środków wstrzymany zostaje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych. W przypadku ponownej dostępności środków informacja o wznowieniu naboru zostanie zamieszczona na stronie Funduszu.

Więcej

Azbest 2021

Azbest 2021

  • 2021-04-14

Gminy województwa lubuskiego   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2021 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jest to pierwszy z trzech naborów planowanych w latach 20

Więcej

Mały Strażak 2021

Mały Strażak 2021

  • 2021-03-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). W Programie uczestni

Więcej