Beta

Decyzje Rady Nadzorczej o dofinansowaniu

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w II kw. 2014 roku

  • 2015-02-18

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji, w kwocie 549.810 zł na zadanie pn. "Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania, w tym świadczenie rocznego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze śro-dowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat", realizowane przez Województwo Lubuskie. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 154.997 zł na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Brójce - etap III", realizowane przez Gminę Trzciel.

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w I kw. 2014 roku

  • 2015-02-17

Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 3.584.000 zł na zadanie pn. "Głęboka - Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6", realizowane przez Województwo Lubuskie. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 937.500 zł na zadanie pn. "Koszęcin - budowa nowej przepompowni", realizowane przez Województwo Lubuskie.

Więcej