Beta

II edycja KONKURSU dla szkół i uczelni na najciekawszą lekcje pn. „Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w swoim województwie” - ostatni dzień na złożenie wniosku

2016/09/20

Do 20 września br.  szkoły, świetlice czy ośrodki kultury z województwa lubuskiego  mogą składać do WFOŚiGW w Zielonej Górze wnioski o dotację w wysokości do 6.000,- zł na przeprowadzenie w 2016 roku najciekawszej lekcji o odnawialnych źródłach energii w województwie lubuskim. Wystarczy mieć ciekawy pomysł, by  jak najatrakcyjniej przekazać tę wiedzę dzieciom lub młodzieży, przygotować dokładny biznesplan, przelać na papier w formie konkretnego scenariusza ze wskazaniem dla kogo, kiedy i gdzie odbędzie się lekcja  – i wysłać wraz z wypełnionym wnioskiem dotacyjnym do Funduszu. Jednostki oświatowe mogą składać wnioski o dofinansowanie lekcji samodzielnie  - to znaczy, wszystkie wymagane dokumenty konkursowe może podpisać dyrektor szkoły lub ośrodka kultury bez pośrednictwa organu prowadzącego. Ważne jednak, by do konkursowego wniosku dołączone zostało upoważnienie dla Dyrektora Placówki Oświatowej do samodzielnego działania w imieniu Jednostki, udzielone przez właściwy organ prowadzący.

 Wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dotacje znajdują się na naszej  stronie internetowej