Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piotrowie

22 listopada br. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie umowy przekazania środków na dofinansowan

Rozmowy o przyszłości lubuskiej energetyki – konferencja w Sulechowie.

W dniu 19 listopada 2021 roku w Sulechowie odbyła się konferencja „Energetyka przygraniczna– świ

Rozmowy o wsparciu Funduszu dla środowiska, edukacji ekologicznej oraz służby zdrowia w działaniach przeciwko covid.

Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ireneusz Madej wraz z pełno

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW „CZYSTE POWIETRZE”

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW „CZYSTE POWIETRZE” Ze względu na zwiększoną liczbę wniosków o płatność złoż

12 listopada dniem wolnym od pracy

      Zarządzenie nr 10/21   Prezesa Zarządu Wojewódzkie