Beta

Wręczenie promes w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 2) tzw. „Mały Strażak”

W dniu 20.05.2022r.  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut wraz z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jackiem Kurzępą przekazali przedstawicielom jednostek OSP z powiatu krośnieńskiego promesy w ramach Programu „Mały Strażak”.

Uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego odbyło się przy okazji powiatowych obchodów dnia strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.

Podczas wręczenia decyzji Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut, Pan Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Kurzępa oraz Doradca Wojewody do spraw Jednostek Samorządu Terytorialnego Pan Grzegorz Maćkowiak dziękowali Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych za ich zaangażowania i dotychczasową pracę na rzecz naszego codziennego bezpieczeństwa.

W roku bieżącym w ramach Programu „Mały Strażak” WFOŚiGW we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował 298 jednostek OSP z województwa lubuskiego, na łączną kwotę niemal 3.600.000,00 zł.