Beta

Rozmowy o wsparciu Funduszu dla środowiska, edukacji ekologicznej oraz służby zdrowia w działaniach przeciwko covid.

Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ireneusz Madej wraz z pełnomocnikiem Wojewody Lubuskiego ds. Inwestycji i Rozwoju i Członkiem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu -  Jarosławem Porwichem, uczestniczył w Warszawie w spotkaniach z  Piotrem Bromberem - Wiceministrem Zdrowia, Ireneuszem Zyską - Wiceministrem Klimatu i Środowiska, Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz Tomaszem Rzymkowskim – Wiceministrem Edukacji i Nauki.

Rozmowy w Ministerstwie Zdrowia dotyczyły aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia w województwie lubuskim, szczególnie w kontekście rozwijającej się kolejnej fali pandemii covid-19. Problemy placówek zdrowotnych i pacjentów w Lubuskiem  są wiceministrowi  Bromberowi doskonale znane, bowiem  przed powołaniem go we wrześniu 2021 r. na stanowisko podsekretarza stanu w resorcie,  był długoletnim  dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze. Wiceprezes WFOŚiGW w Zielonej Górze zadeklarował wsparcie przez Fundusz inicjatyw związanych z działaniami antycovidowymi, i pomoc  finansową – tak jak w roku ubiegłym – dla  Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

W trakcie spotkania z wiceministrem Ireneuszem Zyską poruszono problemy lubuskiej ochrony środowiska i zintensyfikowania działań Funduszu w zakresie ochrony atmosfery – zarówno w ramach Programu „Czyste Powietrze” jak i zadań związanych z dofinansowywaniem do odnawialnych źródeł energii.

Z Tomaszem Rzymkowskim, odpowiedzialnym w Ministerstwie m.in za kwestie dotyczące nadzoru pedagogicznego, kształcenia ogólnego oraz współpracy z kuratorami oświaty, omawiano działania dotyczące edukacji ekologicznej na szczeblu województwa i wspólne inicjatywy funduszy wojewódzkich i NFOŚiGW.