Beta

Podziękowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.

W dniu 05.10.2021 r. w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania Zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”. Jest to duże przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych w ramach POIiŚ 2014-2020, które dodatkowo WFOŚiGW w Zielonej Górze wsparł pożyczkami w łącznej kwocie ponad 7 milionów złotych.

W spotkaniu uczestniczyli Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Sławomir Trojanowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o.