Beta

Podpisanie umowy przekazania środków na dofinansowanie zadań realizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

21 stycznia br. nastąpiło podpisanie umowy przekazania środków na dofinansowanie zadania pn. Doposażenie KSRG w samochody ratowniczo-gaśnicze, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

 

Zadanie z Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na rok 2022. Zadanie dotyczy zakupu ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Umowę podpisali:

Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW

oraz

Patryk Maruszak – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

przy kontrasygnacie:

Ewy Stecyk – Głównej Księgowej

 

Planowany koszt całkowity brutto i koszt kwalifikowany zadania wynosi 6.000.000,00 zł.

Kwota przekazanych przez WFOŚiGW środków wynosi: 800.000,00.