Beta

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piotrowie

22 listopada br. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie umowy przekazania środków na dofinansowanie zadania pn. Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Piotrów”, realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piotrowie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1).

Zadanie polega na doposażeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie w samochód ratowniczo - gaśniczy.

Umowę podpisali:

Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW

oraz

Piotr Biernacki – Prezes Jednostki,

 

Koszt całkowity brutto i koszt kwalifikowany zadania wynosi 741.690,00  zł.

Wysokość udzielonej dotacji wynosi: 260.000,00 zł.