Beta

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jemiołowie

17 listopada br. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie umowy przekazania środków na dofinansowanie zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemiołowie, zgodnie z promesą na zakup z dnia 12.05.2021 r.”, realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jemiołowie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1).

Zadanie polega na doposażeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemiołowie w samochód ratowniczo - gaśniczy.

Umowę podpisali:

Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW

oraz

Mirosław Galas – Prezes Jednostki,

 

Koszt całkowity brutto i koszt kwalifikowany zadania wynosi 799.500,00  zł.

Wysokość udzielonej dotacji wynosi: 150.000,00 zł.