Beta

Podpisanie umów na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Wschowski, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli

03 grudnia br. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie umów przekazania środków na dofinansowanie następujących zadań:

1.  Zakup sprzętu na potrzeby wsparcia zarządzania i reagowania kryzysowego w Powiecie Wschowskim, realizowanego przez Powiat Wschowski

Zadanie dotyczy doposażenia Starostwa (Wydziału Komunikacji i Dróg) w pojazd ciężarowy, pług odśnieżny oraz podsypywarkę w celu wsparcia KSRG w interwencjach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

Umowę podpisali:

Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW

oraz

Andrzej Bielawski – Starosta Powiatu

Waldemar Starosta – Wicestarosta Powiatu

przy kontrasygnacie:

Agnieszki Bagnowskiej – Skarbnika Powiatu

 

Koszt całkowity brutto i koszt kwalifikowany zadania wynosi 654.360,00 zł.

Wysokość udzielonej dotacji wynosi: 327.180,00.

2. Zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego GCBA 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie

Zadanie dotyczy doposażenia Jednostki PSP we Wschowie w sprzęt i wyposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zadanie realizowane jest w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Realizacja zadania stanowi wsparcie techniczne krajowego systemu reagowania kryzysowego.

 

Umowę podpisali:

Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW

oraz

Krzysztof Piasecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie

przy kontrasygnacie:

Barbary Wrotkowskiej – Głównej Księgowej