Beta

Gmina Szprotawa z nowym sprzętem przeciwpożarowym

Gmina Szprotawa, wspólnie z WFOŚiGW w Zielonej Górze, zadbała o kolejne nowoczesne wyposażenie techniczne dla strażaków. Tym razem  będzie to zakup i montaż systemu piany sprężonej (CAFS) do średniego specjalnego pożarniczego  samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szprotawa, wartości ponad 99.300,- zł.  Blisko połowę kwoty, bo 49.000 zł,-przeznaczy na ten inwestycyjny wydatek WFOŚiGW w Zielonej Górze. zł 28 czerwca br. w siedzibie Funduszu w Zielonej Górze potwierdził to Prezes Funduszu Mariusz Herbut, podpisując z Burmistrzem Gminy Szprotawa Mirosławem Gąsikiem, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Magdaleny Małolepszej, umowę dotacji, która będzie sfinalizowana już z końcem lipca tego roku.