Beta

GAZETA LUBUSKA tegorocznym laureatem Narody Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, korzystając z możliwości, jakie daje ustawa Prawo ochrony środowiska, stara się każdego roku doceniać społeczne i pozastatutowe zaangażowanie lokalnych i regionalnych podmiotów w ochronę środowiska naturalnego województwa lubuskiego oraz prowadzoną przez nie aktywną edukację ekologiczną.

Tegorocznym laureatem nagrody Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i tytułem „Przyjaciel Środowiska”, przyznawanym każdorazowo nagrodzonemu podmiotowi za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej została GAZETA LUBUSKA – Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze.

Dziennikarze i wydawcy Gazety Lubuskiej zasłużyli sobie na tę nagrodę wieloma inicjatywami edukacyjnymi dotyczących ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii, podejmowanymi w roku ubiegłym i latach poprzednich,  w tym upowszechnianiem za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych wiedzy o cywilizacyjnych zagrożeniach i zależnościach między stanem środowiska naturalnego a jakością życia współczesnego człowieka.

Nagrodę w wysokości 25.000, - zł i tytuł „Przyjaciel Środowiska” z rąk Prezesa Funduszu, Pana Mariusza Herbuta, odebrał  Prezes Polska Press Sp. z.o.o. Oddział W Zielonej Górze Pan Grzegorz Widenka. Uroczystość odbyła się 2 listopada br., w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze.