Beta

„Gazeta Lubuska” partnerem Funduszu w edukacji ekologicznej

      W środę, 15 czerwca podpisana została kolejna umowa dotacji na zwycięski projekt w Konkursie WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska – informacja i edukacja w lubuskich mediach”, tym razem w kategorii PRASA, na dotacje dla najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych, zaplanowanych do realizacji przez media lubuskie w 2022 roku. Do grona zwycięzców Konkursu i jednocześnie grona partnerów Funduszu w edukacji ekologicznej na temat zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska dołączyła  „Gazeta Lubuska”, w której od 23 czerwca do 29 grudnia 2022 roku, średnio 2 razy w miesiącu publikowany będzie cykl tematycznych kolumn prasowych pod wspólnym hasłem pn. „.Informacja i edukacja  ekologiczna w GAZECIE LUBUSKIEJ”., udostępniających Lubuszanom aktualne informacje o ochronie środowiska, w tym szczególnie o  tematyce priorytetowej, wskazanej w Konkursie, i propagujących działania proekologiczne w regionie.

      Każda z 20 ekologicznych kolumn opublikowanych w wydaniach drukowanych lubuskiego dziennika, dostępna będzie również w Internecie, na utworzonej podstronie w portalu gazetalubuska.pl agregującej dofinansowywane tematyczne materiały prasowe, z nieograniczonym dostępem do tych publikacji w okresie realizacji zadania.

        Umowę na dotację dla zwycięskiego projektu w Kategorii PRASA, w wysokości do 20.000,00 zł , podpisali w siedzibie Funduszu: Renata Pękala – Dyrektor Działu Reklamy Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze  i Mariusz Herbut - Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze.