Beta

Unieważnienie wyboru Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na podstawie zapisów pkt. 3. w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, unieważnienia postępowanie WAF.ES.212.01/2021 z 27 stycznia 2021 bez podania przyczyny.