Beta

Rozmowy o przyszłości lubuskiej energetyki – konferencja w Sulechowie.

W dniu 19 listopada 2021 roku w Sulechowie odbyła się konferencja „Energetyka przygranicznaświat energii jutra”, w której udział wzięli: Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pan Ireneusz Madej oraz Doradca Energetyczny Anna Sojka.

Organizatorem konferencji był Zarząd Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Podczas konferencji była mowa m.in. o kierunkach rozwoju instalacji wytwarzania i konsumpcji energii elektrycznej, inteligentnym oświetleniu dla miast i gmin oraz bezpieczeństwie energetycznym Zachodniej Polski. Doradca Energetyczny Anna Sojka wygłosiła prezentację na temat: Finansowania ekologicznych projektów energetycznych w latach 2021 – 2027.

Konferencja zakończyła się bardzo ciekawą debatą na temat poruszanych zagadnień.