Beta

Konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014 ramach Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014 (Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi) - składanie wniosków od 18 czerwca 2014 r. do 18 lipca 2014 roku.

Zobacz ogłoszenie o konkursie na stronie Ministerstwa Środowiska