Beta

Rozstrzygnięcie I etapu postępowania w sprawie naboru kandydatów na pracowniów na stanowisko: Podinspektora w Wydziale Ekspertyz Ekonomiczno – Inżynierskich ds. obsługi Programów priorytetowych realizowanych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Ogłoszenie o zakwalifikowaniu kandydatów do II etapu postępowania tj. do rozmów kwalifikacyjnych.

Załączniki: