Beta

Postępowanie w sprawie naboru kandydatów na pracowników na stanowiska: Podinspektora w Wydziale Ekspertyz Ekonomiczno – Inżynierskich ds. obsługi Programów priorytetowych realizowanych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Nabór kandydatów na pracowników w postępowaniu na podstawie Zarządzenia Prezesa nr 08/22 z 02.11.2022 r. Termin składania aplikacji 22.11.2022 r.