Beta

Postępowanie w sprawie naboru kandydata na pracownika na stanowisko: Podinspektora w Wydziale Ekspertyz Ekonomiczno – Inżynierskich ds. obsługi Programów priorytetowych realizowanych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Nabór kandydata na pracownika w postępowaniu na podstawie Zarządzenia Prezesa  nr 07/22 z 02.09.2022 r.