Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w III kwartale 2016 roku

 1. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  600 000,00  na zadanie pn. II Etap - Budowa drugiego rurociągu tłocznego ścieków surowych wraz z modernizacją węzła tłocznego z komorą zasuw i kratą na kolektorze fi 1000. ,realizowane przez Spółka Wodno - Ściekowa " Złota Struga"
 2. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  671 089,41  na zadanie pn. Termomodernizacja budynków szkół gminnych w miejscowościach Bieżyce, Starosiedle i Strzegów, gmina Gubin. ,realizowane przez Gminę Gubin
 3. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki płatniczej w kwocie  747 378,39  na zadanie pn. Termomodernizacja budynków szkół gminnych w miejscowościach Bieżyce, Starosiedle i Strzegów, gmina Gubin. ,realizowane przez Gminę Gubin
 4. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  850 137,00  na zadanie pn. Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o. ,realizowane przez Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego Zielona Góra Sp. z o.o.
 5. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  448 000,00  na zadanie pn. Budowa stacji dezynfekcji skażonych ścieków sanitarnych pochodzących z Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych. ,realizowane przez Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego Zielona Góra Sp. z o.o.
 6. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  12 500,00  na zadanie pn. Wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących parków krajobrazowych województwa lubuskiego. ,realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 7. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  31 367,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Sucha Dolna, gm. Niegosławice. ,realizowane przez Gminę Niegosławice
 8. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  125 471,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Sucha Dolna, gm. Niegosławice. ,realizowane przez Gminę Niegosławice
 9. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  1 600 000,00  na zadanie pn. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Szprotawa. ,realizowane przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o.
 10. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  44 000,00  na zadanie pn. Konferencja naukowa z okazji 30-lecia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz 20-lecia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. ,realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 11. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  12 500,00  na zadanie pn. Wzbogacenie infrastruktury Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie ukierunkowane na promowanie ochrony przyrody w warunkach zrównoważonego rozwoju. ,realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 12. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  48 691,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Stara Jabłona, gm. Niegosławice. ,realizowane przez Gminę Niegosławice
 13. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  194 765,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Stara Jabłona, gm. Niegosławice. ,realizowane przez Gminę Niegosławice
 14. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  8 758,86  na zadanie pn. Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach w "Wielofunkcyjny wentylator oddymiający z możliwością podawania piany lekkiej oraz wytwarzania mgły wodnej" ,realizowane przez Powiat Słubicki, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach
 15. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  10 352,00  na zadanie pn. Program "Zadbajmy o krajobraz przyjazny dla wszystkich". ,realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
 16. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  35 055,00  na zadanie pn. Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014-2015 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku. ,realizowane przez Województwo Lubuskie
 17. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Wyposażenie jednostek ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego. ,realizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
 18. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  70 000,00  na zadanie pn. Zakup specjalnego lekkiego samochodu do przewozu sprzętu chemiczno- ekologicznego, przeciwpowodziowego i ratowników. ,realizowane przez Powiat Międzyrzecz - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu
 19. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  5 535,00  na zadanie pn. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego. ,realizowane przez Województwo Lubuskie
 20. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  28 000,00  na zadanie pn. Zakup doposażenia do sal dydaktycznych i aparatury do badań terenowych dla celów podniesienia poziomu kształcenia specjalistów w zakresie ochrony zasobów naturalnych. ,realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski
 21. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  56 200,00  na zadanie pn. Doposażenie bazy badwczej i dydaktycznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w specjalistyczny sprzęt i środek transportu do prowadzenia działań badawczych i monitoringowych w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz działań dydaktycznych. ,realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 22. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  32 346,07  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Bogdaniec w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Bogdaniec na lata 2012-2032. ,realizowane przez Gminę Bogdaniec
 23. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  34 576,50  na zadanie pn. Konferencja naukowa z okazji 30-lecia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz 20-lecia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. ,realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 24. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  17 800,00  na zadanie pn. Biuletyn ekologiczny "Zielona Planeta" - 2016 ,realizowane przez Dolnośląski Klub Ekologiczny
 25. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  50 399,25  na zadanie pn. Likwidacja hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli wpisanej na listę bomb ekologicznych - etap I przygotowanie dokumentacji/ekspertyz. ,realizowane przez Powiat Nowosolski
 26. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  300 000,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego uterenowionego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Jednostki OSP "Racula" w Zielonej Górze. ,realizowane przez Miasto Zielona Góra
 27. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  167 220,00  na zadanie pn. Doposażenie Ratownictwa Wodnego Sława w sprzęt wraz z wyposażeniem. ,realizowane przez Ratownictwo Wodne Sława
 28. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  292 500,00  na zadanie pn. Doposażenie WOPR Województwa Lubuskiego w sprzęt do ratownictwa ekologicznego. ,realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego
 29. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  372 628,00  na zadanie pn. Budowa stacji dezynfekcji skażonych ścieków sanitarnych pochodzących z Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych. ,realizowane przez Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego Zielona Góra Sp. z o.o.
 30. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  9 225,00  na zadanie pn. Wzbogacenie infrastruktury Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie ukierunkowane na promowanie ochrony przyrody w warunkach zrównoważonego rozwoju. ,realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 31. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  27 232,20  na zadanie pn. Zakup doposażenia do sal dydaktycznych i aparatury do badań terenowych dla celów podniesienia poziomu kształcenia specjalistów w zakresie ochrony zasobów naturalnych. ,realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski
 32. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  10 799,40  na zadanie pn. Wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących parków krajobrazowych województwa lubuskiego. ,realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 33. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  46 000,00  na zadanie pn. Doposażenie warsztatu serwisowego sprzętu ochrony dróg oddechowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie. ,realizowane przez Powiat Sulęciński - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie
 34. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  126 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie ,realizowane przez Gminę Stare Kurowo
 35. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  375 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie ,realizowane przez Gminę Stare Kurowo
 36. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej ,realizowane przez Gminę Kargowa
 37. Udzielono  promesy - zwiekszenie dofinansowania o 300 tys. zł do 600 tys. zł. pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  300 000,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego uterenowionego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Jednostki OSP "Racula" w Zielonej Górze. ,realizowane przez Miasto Zielona Góra
 38. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  9 546,00  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubniewice w 2016 roku ,realizowane przez Gminę Lubniewice
 39. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  27 242,88  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Babimost w 2016 roku ,realizowane przez Gminę Babimost
 40. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  45 029,14  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2016 r. ,realizowane przez Gminę Kargowa
 41. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  7 184,10  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebiel ,realizowane przez Gminę Trzebiel
 42. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  9 558,08  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów ,realizowane przez Gminę Sulechów
 43. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  16 024,00  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gubin w 2016 roku ,realizowane przez Gminę Gubin
 44. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  25 994,32  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody w roku 2016. ,realizowane przez Gminę Brody
 45. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  31 408,40  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczaniec ,realizowane przez Gminę Szczaniec
 46. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  35 028,98  na zadanie pn. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk. ,realizowane przez Gminę Czerwieńsk
 47. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  132 544,40  na zadanie pn. Demontaż, załadunek i unieszkodliwienie odpadów azbestowych. ,realizowane przez Gminę Krzeszyce
 48. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  51 347,83  na zadanie pn. Doposażenie bazy badwczej i dydaktycznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w specjalistyczny sprzęt i środek transportu do prowadzenia działań badawczych i monitoringowych w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz działań dydaktycznych. ,realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 49. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  120 000,00  na zadanie pn. Zakup poduszkowca z wyposażeniem do ratownictwa wodnego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławinie ,realizowane przez Ochotnicza Straż Pożarna w Pławinie