Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w II kwartale 2016 roku

 1. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  65 000,00  na zadanie pn. Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014-2015 z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku , realizowane przez Województwo Lubuskie
 2. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  213 950,81  na zadanie pn. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - opracowanie dokumentacji technicznej. , realizowane przez Województwo Lubuskie
 3. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  13 364,00  na zadanie pn. Doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego  - podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej obiektów. , realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 4. Udzielono pomocy finansowej w formie  Przekazanie środków w kwocie  346 404,00  na zadanie pn. Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2016 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze , realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 5. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  237 000,00  na zadanie pn. Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów. , realizowane przez Miasto Zielona Góra Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
 6. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  45 000,00  na zadanie pn. "Bądź EKO- Słubiczaninem": Kampania edukacyjna na rzecz zmniejszenia ilości odpadów w Gminie Słubice. , realizowane przez Gminę Słubice
 7. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  13 063,00  na zadanie pn. Doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego  - podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej obiektów. , realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 8. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  48 200,00  na zadanie pn. Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa- Bóbr." , realizowane przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" Krosno Odrzańskie
 9. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  49 600,00  na zadanie pn. Śmieciowe Eldorado czyli jak gospodarujemy odpadami. , realizowane przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A.
 10. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  156 839,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Sucha Dolna, gm. Niegosławice. , realizowane przez Gminę Niegosławice
 11. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  30 000,00  na zadanie pn. Piknik popularno - naukowy: Zdrowa Ziemia - zdrowy Wszechświat. , realizowane przez Stowarzyszenie Oświatowe Zielona Góra
 12. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  45 200,00  na zadanie pn. Kampania informacyjna - edukacyjna pn. "Lubskie rady na odpady". , realizowane przez Gminę Lubsko
 13. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  49 400,00  na zadanie pn. Kampania edukacji ekologicznej dla mieszkańców gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin pn. "Mądrze kupujesz i segregujesz - odpady redukujesz" , realizowane przez Łużycki Związek Gmin
 14. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  25 000,00  na zadanie pn. Zakup kompresora w ramach doposażenia Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej  Państwowej Straży Pożarnej w Kostrzynie nad Odrą podległej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. , realizowane przez Miasto Gorzów Wlkp, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
 15. Udzielono pomocy finansowej w formie  Przekazanie środków w kwocie  40 000,00  na zadanie pn. Doposażenie KSRG woj. lubuskiego w działka wodno- pianowe. , realizowane przez Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
 16. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  31 062,00  na zadanie pn. Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz do klas I-III ze szkół podstawowych na terenie Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" pn. Kupuję Świadomie - ograniczam ilość wytwarzanych odpadów komunalnych u źródła. , realizowane przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli
 17. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  25 000,00  na zadanie pn. Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie w kompresor wysokociśnieniowy do napełniania butli powietrznych, suszarka do masek twarzowych, 10 szt. masek pełno twarzowych. , realizowane przez Powiat Wschowski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie