Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w IV kwartale 2014 roku

 1. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 45.529,42 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2014 r.", realizowane przez Gminę Rzepin.
 2. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 25.909,00 zł na zadanie pn. "Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Torzymiu", realizowane przez Gminę Torzym.
 3. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 16.828,54 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawiera-jących azbest z terenu miasta Zielona Góra", realizowane przez Miasto Zielona Góra.
 4. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 46.475,86 zł na zadanie pn. "Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie", realizowane przez Gminę Strzelce Krajeńskie.
 5. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 18.898,68 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa", realizowane przez Gminę Kargowa.
 6. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 67.251,42 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów", realizowane przez Gminę Sulechów.
 7. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 31.184,46 zł na zadanie pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański", realizowane przez Gminę Nowogród Bobrzański.
 8. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 40.500,00 zł na zadanie pn. "Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach w lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy wyposażony w sprzęt do działań chemiczno - ekologicznych", realizowane przez Komendę Powiatową PSP w Słubicach.
 9. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 21.021,88 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy i miasta Nowe Miasteczko", realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko.
 10. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 20.954,70 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk", realizowane przez Gminę Czerwieńsk.
 11. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 5.995,64 zł na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą", realizowane przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.
 12. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 32.992,66 zł na zadanie pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kożuchów", realizowane przez Gminę Kożuchów.
 13. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 31.377,66 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie", realizowane przez Gminę Lipinki Łużyckie.
 14. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 27.048,04 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice", realizowane przez Gminę Lubniewice
 15. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 8.000 zł na zadanie pn. "Pakiet edukacyjny w Ogrodzie Botanicznym uniwersytetu Zielonogórskiego", realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski.
 16. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 35.466,26 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zielona Góra", realizowane przez Gminę Zielona Góra.
 17. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 53.047,06 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobrowice", realizowane przez Gminę Bobrowice.
 18. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 61.871,58 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp.", realizowane przez Miasto Gorzów Wlkp.
 19. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 68.426,30 zł na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice", realizowane przez Gminę Niegosławice.
 20. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 18.764,92 zł na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbie w 2014 r.", realizowane przez Gminę Dąbie.
 21. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 6.388,34 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody w 2014 roku", realizowane przez Gminę Brody.
 22. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 30.665,62 zł na zadanie pn. "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Zabór", realizowane przez Gminę Zabór.
 23. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 34.746,40 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzyca", realizowane przez Gminę Górzyca.
 24. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 6.875 zł na zadanie pn. "IX Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska", realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski.
 25. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 19.432,04 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza", realizowane przez Gminę Lubrza.
 26. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 38.681,28 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ośno Lubuskie", realizowane przez Gminę Ośno Lubuskie.
 27. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 9.666,00 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie", realizowane przez Gminę Krosno Odrzańskie.
 28. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 68.880 zł na zadanie pn. "Kampania edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi", realizowane przez Województwo Lubuskie.
 29. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 40.000 zł na zadanie pn. "Doposażenie Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli w lekki samochód operacyjno - rozpoznawczy z wyposażeniem do lokalizowania i wyznaczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych", realizowane przez Komendę Powiatową PSP w Nowej Soli.
 30. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 11.999,02 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice", realizowane przez Gminę Małomice.
 31. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 10.080,68 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap IV 2014 r.", realizowane przez Gminę Bytom Odrzański.
 32. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 45.765,22 zł na zadanie pn. "Oczyszczanie terenu Gminy Trzebiel z wyrobów zawierających azbest", realizowane przez Gminę Trzebiel.
 33. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 24.938,94 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gubin w 2014 r.", realizowane przez Gminę Gubin.
 34. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 9.286,40zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól", realizowane przez Gminę Nowa Sól.
 35. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 13.455,30 zł na zadanie pn. "Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo" realizowane przez Gminę Stare Kurowo.
 36. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 61.372,76 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2014 roku" realizowane przez Gminę Wschowa.
 37. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 15.521,38 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko" realizowane przez Gminę Lubsko.
 38. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 65.000,00 zł na zadanie pn. "Doposażenie Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie w lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy do działań ekologiczno - chemicznych na terenie powiatu", realizowane przez Komendę Powiatową PSP w Sulęcinie.
 39. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 3.913,82 zł na zadanie pn. "Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Tuplice" realizowane przez Gminę Tuplice.
 40. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 12.789,74 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica" realizowane przez Gminę Świdnica.
 41. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 19.642,92 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kłodawa" realizowane przez Gminę Kłodawa.
 42. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 36.994,10 zł na zadanie pn. . "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żagań" realizowane przez Gminę Żagań.
 43. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 33.886,24 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubiszyn" realizowane przez Gminę Lubiszyn.
 44. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 16.553,58 zł na zadanie pn. "Demontaż, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźnica w 2014 r." realizowane przez Gminę Brzeźnica.
 45. Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów budżetu państwa w kwocie 19.243,00 zł na zadanie pn. "Działania edukacyjno-informacyjne". Podzadanie: Wydanie publikacji pn. "Lichenoindykacja województwa lubuskiego na terenach obszarów Natura 2000" realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
 46. Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów budżetu państwa w kwocie 281.517 zł na zadanie pn. "Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo" realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.