Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w I kwartale 2016 roku

  1. Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów  budżetu państwa w kwocie 110.000 zł  na zadanie pn.  „Zakup samochodów dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a w szczególności przeciwdziałaniu powodzi i usuwaniu ich skutków”, realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (PJB).
  2. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 3.665 zł na zadanie pn. „XV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, realizowane przez  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.
  3. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  25.000 zł na zadanie pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego”, realizowane przez Województwo Lubuskie.
  4. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  2.000 zł na zadanie pn. „XXI edycja Konkursu Ekologicznego z cyklu Dbam o Piękno Mego Domu - Ziemi pn. Potężna siła przyrody – żywioły ziemi, wody, ognia, powietrza”, realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze.
  5. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  6.000 zł na zadanie pn. „Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom", realizowane  przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego.