Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w 2017 roku

 1. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  32 000,00  na zadanie pn. Wykonanie działań z zakresu ochrony czynnej w obszarach chronionych, realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
 2. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  50 000,00  na zadanie pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny., realizowane przez Województwo Lubuskie
 3. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  7 790 496,00  na zadanie pn. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody., realizowane przez Gminę Gozdnica
 4. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  2 069 837,00  na zadanie pn. Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów., realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie
 5. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  2 095,00  na zadanie pn. XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.", realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 6. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  1 739,30  na zadanie pn. XXXV Lubuski Konkurs Przyrodniczy - etap wojewódzki., realizowane przez Klub Przyrodników w Świebodzinie
 7. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  1 688 804,00  na zadanie pn. Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca: ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyków, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei, realizowane przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. Jasień
 8. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  240 000,00  na zadanie pn. Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2017 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze, realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 9. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  2 997 022,00  na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa SUW oraz budowa odcinka systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów., realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie
 10. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  960 175,00  na zadanie pn. Budowa systemu kanalizacji zbiorczej poza obszarem aglomeracji Trzebiechów w miejscowości Trzebiechów, budowa przydomowych oczyszczalni poza obszarem aglomeracji Trzebiechów oraz zakup samochodu asenizacyjnego., realizowane przez Gminę Trzebiechów
 11. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  2 000,00  na zadanie pn. XXIII edycja Konkursu Ekologicznego z cyklu "Dbam o Piękno Mego Domu Ziemi" pn. "Zasoby przyrody - puszcze, lasy, parki narodowe", realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 12. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  40 000,00  na zadanie pn. Zakup sprzętu ratowniczego - technicznego oraz budowa garażu dla OSP Sława., realizowane przez Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie
 13. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  250 000,00  na zadanie pn. Doposażenie KSRG woj. lubuskiego w średni samochód ratowniczo- gaśniczy., realizowane przez Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
 14. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  6 750 000,00  na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Kożuchów - etap II., realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. Kożuchów
 15. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  285 267,75  na zadanie pn. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - opracowanie dokumentacji technicznej., realizowane przez Województwo Lubuskie
 16. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  101 850,00  na zadanie pn. Budowa bezodpływowych zbiorników na  ścieki sanitarne wraz z zakupem wodu asenizacyjnego na potrzeby objęcia systemem odbioru ścieków z budynków mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu Gminy Skąpe, realizowane przez Gminę Skąpe
 17. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  407 400,00  na zadanie pn. Budowa bezodpływowych zbiorników na  ścieki sanitarne wraz z zakupem wodu asenizacyjnego na potrzeby objęcia systemem odbioru ścieków z budynków mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu Gminy Skąpe, realizowane przez Gminę Skąpe
 18. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  94 600,00  na zadanie pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej n/p na sieć preizolowana w rejonie ulic Keplera - Sobieskiego w Żaganiu., realizowane przez Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA Opole
 19. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  300 000,00  na zadanie pn. Zastąpienie lokalnej niewydolnej oczyszczalni ścieków rurociągiem tłocznym ze Starego Kostrzyna do ul. Sikorskiego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na os. Drzewice., realizowane przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą
 20. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  1 200 000,00  na zadanie pn. Zastąpienie lokalnej niewydolnej oczyszczalni ścieków rurociągiem tłocznym ze Starego Kostrzyna do ul. Sikorskiego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na os. Drzewice., realizowane przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą
 21. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  318 695,00  na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łagowiec z zrzutem ścieków do studzienki na dz. 451/2 w miejscowości Brójce., realizowane przez Gminę Trzciel
 22. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  1 274 784,00  na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łagowiec z zrzutem ścieków do studzienki na dz. 451/2 w miejscowości Brójce., realizowane przez Gminę Trzciel
 23. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  14 000,00  na zadanie pn. Zakup rębaka dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności  przeciwdziałaniu powodzi i usuwaniu ich skutków., realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 24. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  50 000,00  na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Podmokle Wielkie i Podmokle Małe., realizowane przez Gminę Babimost
 25. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  200 000,00  na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Podmokle Wielkie i Podmokle Małe., realizowane przez Gminę Babimost
 26. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  58 635,00  na zadanie pn. Budowa zintegrowanej platformy e- usług wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania., realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. Kożuchów
 27. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  11 687,65  na zadanie pn. Budowa drewnianej zastawki piętrzącej z możliwością regulacji poziomu, odmulenie i wyprofilowanie rowu na obszarze Natura 2000 "Nowogrodzkie Przygiełkowisko" PLH 080054., realizowane przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzystkowice
 28. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  28 229,11  na zadanie pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Nadleśnictwa Sulechów., realizowane przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów
 29. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  6 000,00  na zadanie pn. Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", realizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
 30. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 861,72  na zadanie pn. Segregujemy, redukujemy - eko- festyn w gminie Trzebiel., realizowane przez Gminę Trzebiel
 31. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  10 000,00  na zadanie pn. Organizacja festynu dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Kłodawa o nazwie EKO-MAJÓWKA., realizowane przez Gminę Kłodawa
 32. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Wyposażenie jednostek ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego., realizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
 33. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 992,42  na zadanie pn. Festyn ekologiczny pod hasłem "Śmieci segregujesz - Ziemię ratujesz", realizowane przez Gminę Kargowa
 34. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 693,11  na zadanie pn. Organizacja lokalnego eko- festynu o tematyce gospodarowania odpadami komunalnymi., realizowane przez Powiat Krośnieński
 35. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 362,67  na zadanie pn. Eko-Festyn Powiatu Żagańskiego., realizowane przez Powiat Żagański
 36. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  33 645,50  na zadanie pn. Piękno natury Powiatu Żagańskiego., realizowane przez Powiat Żagański
 37. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 765,38  na zadanie pn. Dzień czystego środowiska., realizowane przez Gminę Czerwieńsk
 38. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 419,00  na zadanie pn. Ekopiknik, realizowane przez Gminę Świdnica
 39. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 590,75  na zadanie pn. Piknik ekologiczny Krzeszyce 2017., realizowane przez Gminę Krzeszyce
 40. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  10 000,00  na zadanie pn. Eko- wtorek, super rady na odpady., realizowane przez Powiat Międzyrzecki
 41. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  12 250,00  na zadanie pn. Przyrodniczy album fotograficzny "Pejzaż Powiatu Krośnieńskiego", realizowane przez Powiat Krośnieński
 42. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  10 000,00  na zadanie pn. Eko- Dożynki w Gminie Lipinki Łużyckie., realizowane przez Gminę Lipinki Łużyckie
 43. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  11 992,50  na zadanie pn. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a) pirenu oraz arsenu w nim zawartych wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Programu ochrony powietrza i Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej, za lata 2014-2016., realizowane przez Województwo Lubuskie
 44. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  29 505,00  na zadanie pn. Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego., realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 45. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  140 000,00  na zadanie pn. Zakup specjalistycznego zestawu patrolowego dla Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp. niezbędnego do realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska., realizowane przez Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp.
 46. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  41 233,87  na zadanie pn. Drzewa i krzewy Drezdenka., realizowane przez Gminę Drezdenko
 47. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  6 799,97  na zadanie pn. Wyposażenie ścieżki dydaktycznej "kraina Jelonka Rogacza" w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym., realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 48. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  30 000,00  na zadanie pn. II Piknik Centrum Nauki Keplera "Z Ziemi do gwiazd", 22 lipca 2017, realizowane przez Zielonogórski Ośrodek Kultury
 49. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  10 000,00  na zadanie pn. Organizacja Eko- festynu w Międzyrzeczu pn. "Ekologia na wesoło", realizowane przez Gminę Międzyrzecz
 50. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  77 000,00  na zadanie pn. Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie w lekki samochód rozpoznawczo- ratowniczy z napędem 4x4, przyczepę transportową DMC 750 kg wraz ze sprzętem i środkami do ograniczania stref skażeń chemicznych., realizowane przez Powiat Wschowski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie
 51. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  21 168,00  na zadanie pn. Przyroda Gminy Kargowa - jak ja poznawać i chronić., realizowane przez Gminę Kargowa
 52. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  364 695,00  na zadanie pn. Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Jednostki OSP Lubanice, Gmina Żary., realizowane przez Gminę Żary
 53. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  11 368,00  na zadanie pn. Doposażenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w pomoce edukacyjne oraz materiały wydawnicze wykorzystywane podczas wyjazdów edukacyjno- promocyjnych., realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 54. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  364 080,00  na zadanie pn. Ograniczania stref skażeń chemiczno- ekologicznych przy pomocy specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4., realizowane przez Gminę Bogdaniec
 55. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  364 080,00  na zadanie pn. Ograniczania stref skażeń chemiczno- ekologicznych przy pomocy specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4., realizowane przez Gminę Bogdaniec
 56. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  35 350,00  na zadanie pn. "Po górach i dolinach Ziemi Sulęcińskiej", realizowane przez Gminę Sulęcin
 57. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  256 455,00  na zadanie pn. Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania., realizowane przez Województwo Lubuskie
 58. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  64 536,00  na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami od SUW  Krobielewko do miejscowości Wiejce, realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skwierzyna
 59. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  516 579,00  na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do SUW  Krobielewko do miejscowości Wiejce, realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skwierzyna
 60. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  77 000,00  na zadanie pn. Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku., realizowane przez Województwo Lubuskie
 61. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 999,85  na zadanie pn. Przestrzegaj zasady: segreguj odpady!, realizowane przez Gminę Cybinka
 62. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 914,06  na zadanie pn. Piknik ekologiczny w Gminie Żary., realizowane przez Gminę Żary
 63. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  22 721,60  na zadanie pn. Konferencja naukowa w Barlinecko- Gorzowskim Parku Krajobrazowym., realizowane przez Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
 64. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  35 410,90  na zadanie pn. Książka pt. "Przyroda Ziemi Bogdanieckiej", realizowane przez Gminę Bogdaniec
 65. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  20 857,33  na zadanie pn. Działania ochronne przy pomnikach przyrody ożywionej na terenie Gminy Zielona Góra., realizowane przez Miasto Zielona Góra
 66. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  23 000,00  na zadanie pn. "Z nurtem Bobru. Poznaj przyrodę Gminy Nowogród Bobrzański - pieszo, rowerem, kajakiem", realizowane przez Gminę Nowogród Bobrzański
 67. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  24 600,00  na zadanie pn. Dostawa oprogramowania BDOŚ- Baza Danych o Środowisku, z roczną licencją na korzystanie wraz z opieką autorską i serwisową., realizowane przez Województwo Lubuskie
 68. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  385 000,00  na zadanie pn. Budowa zbiornika zapasowo-wyrównawczego na wodę czystą i pompowni wody w Płotach oraz uporząd. gospod. ściekowej dla części m. Nietkowice, poprzez wyk. kan. sanitarnej i tłocznej z przepomp. ścieków (etap III), realizowane przez POMAK Sp. z o.o. Czerwieńsk
 69. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  1 540 000,00  na zadanie pn. Budowa zbiornika zapasowo-wyrównawczego na wodę czystą i pompowni wody w Płotach oraz uporząd. gospod. ściekowej dla części m. Nietkowice, poprzez wyk. kan. sanitarnej i tłocznej z przepomp. ścieków (etap III), realizowane przez POMAK Sp. z o.o. Czerwieńsk
 70. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  111 300,00  na zadanie pn. Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją elektryczną na potrzeby budynku wielorodzinnego w Szprotawie ul. Kościuszki 23a  (A,B, C), realizowane przez Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Szprotawie
 71. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  107 000,00  na zadanie pn. Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szprotawie ul. Kościuszki 24 (A i B)., realizowane przez Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Szprotawie
 72. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  197 892,93  na zadanie pn. Zakup aparatury badawczej do nowo tworzonego laboratorium dydaktyczno- badawczego dla celów kształcenia specjalistów w zakresie ochrony zasobów naturalnych i bioróżnorodności., realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski
 73. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  512 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Szlichtyngowa., realizowane przez Gminę Szlichtyngowa
 74. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  655 050,00  na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lubiszyn, realizowane przez Gminę Lubiszyn
 75. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  8 143,12  na zadanie pn. Usuwanie azbestu z obszaru gminy Bytom Odrzański - etap VII 2017r., realizowane przez Gminę Bytom Odrzański
 76. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  699 805,00  na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Łagowie., realizowane przez Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Łagowie
 77. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  10 992,00  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice., realizowane przez Gminę Niegosławice
 78. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  52 796,49  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przewóz., realizowane przez Gminę Przewóz
 79. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  131 328,66  na zadanie pn. Zakup sprzętu ratowniczego technicznego oraz budowa garażu dla OSP Sława., realizowane przez Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie
 80. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  11 673,15  na zadanie pn. Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Jednostki OSP Lubanice oraz OSP Złotnik, Gmina Żary., realizowane przez Gminę Żary
 81. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  35 624,00  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogdaniec w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Bogdaniec na lata 2012-2032., realizowane przez Gminę Bogdaniec
 82. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  36 504,36  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Babimost w 2017 roku., realizowane przez Gminę Babimost
 83. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  10 831,30  na zadanie pn. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól., realizowane przez Gminę Nowa Sól
 84. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  14 361,92  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim., realizowane przez Gminę Żagań o statusie miejskim
 85. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  35 550,33  na zadanie pn. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko., realizowane przez Gminę Drezdenko
 86. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  56 554,53  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno., realizowane przez Gminę Deszczno
 87. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  12 958,92  na zadanie pn. Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo., realizowane przez Gminę Stare Kurowo
 88. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  25 541,90  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Górzyca., realizowane przez Gminę Górzyca
 89. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  15 413,82  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Bojadła w 2017 r., realizowane przez Gminę Bojadła
 90. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  24 404,44  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody w roku 2017., realizowane przez Gminę Brody
 91. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  21 356,72  na zadanie pn. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk., realizowane przez Gminę Czerwieńsk
 92. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  30 000,00  na zadanie pn. Doposażenie grupy ratownictwa wysokościowego Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze w komplety wyposażenia osobistego ratowników wysokościowych z przeznaczeniem do użycia podczas działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych oraz innych zdarzeń nietypowych., realizowane przez Miasto Zielona Góra Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
 93. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  16 950,00  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gubin w 2017 roku., realizowane przez Gminę Gubin
 94. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  4 830,73  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łęknica., realizowane przez Gminę Łęknica
 95. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  11 603,52  na zadanie pn. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń., realizowane przez Gminę Otyń
 96. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  6 238,48  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z Terenu Gminy Siedlisko., realizowane przez Gminę Siedlisko
 97. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  34 413,20  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek., realizowane przez Gminę Zbąszynek
 98. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  27 711,40  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim, realizowane przez Gminę Żary o statusie miejskim
 99. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  12 355,57  na zadanie pn. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew., realizowane przez Gminę Dobiegniew
 100. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  33 031,80  na zadanie pn. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu gminy Międzyrzecz., realizowane przez Gminę Międzyrzecz
 101. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  20 476,83  na zadanie pn. Usuwanie azbestu w Gminie Skwierzyna., realizowane przez Gminę Skwierzyna
 102. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  20 658,30  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 r. z terenu Gminy Bytnica, powiat krośnieński, woj. lubuskie., realizowane przez Gminę Bytnica
 103. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  10 978,20  na zadanie pn. Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka w 2017, realizowane przez Gminę Cybinka
 104. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  14 311,62  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zielona Góra, realizowane przez Miasto Zielona Góra
 105. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  50 000,00  na zadanie pn. Zakup 2 agregatów prądotwórczych na potrzeby Powiatu Zielonogórskiego., realizowane przez Powiat Zielonogórski
 106. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  35 000,00  na zadanie pn. Zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek powiatu gorzowskiego., realizowane przez Powiat Gorzowski
 107. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 392,92  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gubina., realizowane przez Gminę Gubin o statusie miejskim
 108. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  50 306,51  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolsko - etap I., realizowane przez Gminę Kolsko
 109. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  7 753,26  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Lipinki Łużyckie., realizowane przez Gminę Lipinki Łużyckie
 110. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  51 145,02  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ośno Lubuskie., realizowane przez Gminę Ośno Lubuskie
 111. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  36 263,70  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łagów., realizowane przez Gminę Łagów
 112. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  14 899,00  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku z terenu Gminy Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie., realizowane przez Gminę Maszewo
 113. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  10 287,00  na zadanie pn. Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gmina Nowa Sól- Miasto., realizowane przez Gminę Nowa Sól - Miasto
 114. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  13 452,60  na zadanie pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański., realizowane przez Gminę Nowogród Bobrzański
 115. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  21 634,50  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe w roku 2017 w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest., realizowane przez Gminę Skąpe
 116. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  38 273,56  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów., realizowane przez Gminę Sulechów
 117. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  17 914,47  na zadanie pn. Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 2017, realizowane przez Gminę Szprotawa
 118. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  89 629,69  na zadanie pn. Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Torzymiu z dofinansowaniem WFOŚiGW w Zielonej Górze przy udziale środków NFOŚiGW w ramach programu usuwanie wyrobów zwierających azbest, realizowane przez Gminę Torzym
 119. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  15 291,00  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2017 r., realizowane przez Gminę Trzebiechów
 120. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  2 999,70  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiel., realizowane przez Gminę Trzebiel
 121. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  30 313,90  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest., realizowane przez Gminę Zabór
 122. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  65 153,73  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żagań., realizowane przez Gminę Żagań
 123. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  12 398,83  na zadanie pn. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary na lata 2012-2032" w 2017 r., realizowane przez Gminę Żary
 124. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  3 051,59  na zadanie pn. Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych, na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, realizowane przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
 125. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 476,80  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice w 2017 r., realizowane przez Gminę Lubniewice
 126. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  24 296,76  na zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2017 roku., realizowane przez Gminę Rzepin
 127. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  41 698,80  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Słubice., realizowane przez Gminę Słubice
 128. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  48 819,87  na zadanie pn. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie., realizowane przez Gminę Strzelce Krajeńskie
 129. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  25 024,50  na zadanie pn. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap V., realizowane przez Gminę Sulęcin
 130. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9 128,94  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2017 r., realizowane przez Gminę Trzciel
 131. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  22 611,40  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2017 roku., realizowane przez Gminę Wschowa
 132. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  29 994,59  na zadanie pn. Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok w roku 2017, realizowane przez Gminę Santok
 133. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  10 431,50  na zadanie pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - usuwania wyrobów zawierających azbest., realizowane przez Gminę Lubiszyn
 134. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  17 418,10  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew w roku 2017., realizowane przez Gminę Pszczew
 135. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  34 885,57  na zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Przytoczna, realizowane przez Gminę Przytoczna
 136. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  23 860,00  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobrowice., realizowane przez Gminę Bobrowice
 137. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  27 455,76  na zadanie pn. Demontaż, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźnica w 2017 r., realizowane przez Gminę Brzeźnica
 138. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  17 263,29  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 r. z terenu Gminy Dąbie, powiat krośnieński, woj. lubuskie., realizowane przez Gminę Dąbie
 139. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  18 000,79  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2017 r., realizowane przez Gminę Kargowa
 140. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  21 682,08  na zadanie pn. Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kożuchów w 2017 r., realizowane przez Gminę Kożuchów
 141. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  7 458,48  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza., realizowane przez Gminę Lubrza
 142. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  70 849,00  na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w Podłej Górze o dodatkowe stanowisko garażowe., realizowane przez Gminę Skąpe
 143. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  20 962,39  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczaniec., realizowane przez Gminę Szczaniec
 144. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  70 000,00  na zadanie pn. Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Górnym., realizowane przez Gminę Szprotawa
 145. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  40 550,54  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzin na lata 2012-2032 w 2017 roku., realizowane przez Gminę Świebodzin
 146. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  8 482,80  na zadanie pn. Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Tuplice w 2017 r., realizowane przez Gminę Tuplice
 147. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  32 967,65  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2017., realizowane przez Miasto Gorzów Wlkp.
 148. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  -    na zadanie pn. Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w Babimoście, realizowane przez Gminę Babimost
 149. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  419 799,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Bojadła., realizowane przez Gminę Bojadła
 150. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  419 799,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego- ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Bojadła., realizowane przez Gminę Bojadła
 151. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  2 324 935,00  na zadanie pn. Poprawa stanu gospodarki wodociągowej w aglomeracji Gubin., realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp.z o.o. Gubin
 152. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  38 375,33  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa w roku 2017, realizowane przez Gminę Iłowa
 153. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  330 000,00  na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Jesionka i Ujście oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jesionka - Etap I obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Jesionka oraz rurociągu tłocznego, którym ścieki trafią do istniejącego układu kanalizacji w miejscowości Rudno., realizowane przez Gminę Kolsko
 154. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  1 320 000,00  na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Jesionka i Ujście oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jesionka - Etap I obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Jesionka oraz rurociągu tłocznego, którym ścieki trafią do istniejącego układu kanalizacji w miejscowości Rudno., realizowane przez Gminę Kolsko
 155. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  48 970,98  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie., realizowane przez Gminę Krosno Odrzańskie
 156. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  8 983,01  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko., realizowane przez Gminę Lubsko
 157. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  4 000 000,00  na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żelechów, realizowane przez Gminę Łagów
 158. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  38 889,18  na zadanie pn. Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno - bytowych w Gminie Nowe Miasteczko - etap II., realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko
 159. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  4 538,50  na zadanie pn. Usuwanie azbestu z obszaru gminy i miasta Nowe Miasteczko - etap V 2017 r., realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko
 160. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  155 556,72  na zadanie pn. Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno - bytowych w Gminie Nowe Miasteczko - etap II., realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko
 161. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  360 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz ze sprzętem, realizowane przez Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie
 162. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  694 818,92  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz ze sprzętem, realizowane przez Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie
 163. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  16 787,03  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica w 2017 roku., realizowane przez Gminę Świdnica
 164. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  75 000,00  na zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Zabór., realizowane przez Gminę Zabór
 165. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  292 013,25  na zadanie pn. Termomodernizacja domu szkoleniowo- wypoczynkowego Parafii Rzymskokatolickiej pw Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach, realizowane przez Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach
 166. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  22 357,00  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w roku 2017., realizowane przez Gminę Szlichtyngowa
 167. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  26 008,72  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kłodawa., realizowane przez Gminę Kłodawa
 168. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  642 253,89  na zadanie pn. Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie, realizowane przez Gminę Zwierzyn
 169. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  8 221,20  na zadanie pn. Usuwanie azbestu w gminie Bledzew., realizowane przez Gminę Bledzew
 170. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  6 914,64  na zadanie pn. Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gozdnica., realizowane przez Gminę Gozdnica
 171. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  10 162,60  na zadanie pn. Zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Chociejowie, gmina Gubin, realizowane przez Gminę Gubin
 172. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  7 250,00  na zadanie pn. Zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej, realizowane przez Gminę Kargowa
 173. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  31 365,00  na zadanie pn. Zakup mobilnego agregatu dla OSP Kożuchów, realizowane przez Gminę Kożuchów
 174. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  11 788,62  na zadanie pn. Zasilanie 3 /trzech/ hydroforni w zastępcze źródło energii elektrycznej na wypadek klęski żywiołowej w miejscowościach SUW Trzebiechów, SUW Gęstowice, SUW Lubogoszcz, realizowane przez Gminę Maszewo
 175. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  10 000,00  na zadanie pn. Zakup 2 agregatów prądotwórczych na potrzeby Gminy Nowogród Bobrzański, realizowane przez Gminę Nowogród Bobrzański
 176. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  15 000,00  na zadanie pn. Zakup agregatu prądotwórczego., realizowane przez Gminę Siedlisko
 177. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  30 000,00  na zadanie pn. Zakup agregatów prądotwórczych umożliwiających funkcjonowanie infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w przypadku braku zasilania energetycznego., realizowane przez Gminę Świdnica
 178. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  2 708,00  na zadanie pn. Dofinansowanie organizacji XXI edycji Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych oraz wydania monografii pokonferencyjnej, realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski
 179. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  5 153 263,00  na zadanie pn. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody, realizowane przez Gminę Gozdnica
 180. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  26 138,21  na zadanie pn. Mobilne awaryjne zasilanie energetyczne dla stacji uzdatniania wody w Gminie Lubiszyn., realizowane przez Gminę Lubiszyn
 181. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  238 000,00  na zadanie pn. Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie., realizowane przez Gminę Zwierzyn