Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w IV kw. 2015 roku

 1. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 1.291.130,53 zł  na zadanie pn. „Odbudowa Kanału Pulsa III w km 0+000-7+573”, realizowane przez Województwo Lubuskie.
 2. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 306.209 zł na zadanie pn „Termomodernizacja budynku biurowo - usługowego przy ul. Rydza Śmigłego 3 w Zielonej Górze”, realizowane przez Poltur Polska Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
 3. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 151.284 zł na zadanie pn. „Wykonanie ujęcia wód podziemnych (otwór nr 1a) dla wodociągu grupowego w Malcie gm. Krzeszyce”, realizowane przez  Gminę Krzeszyce.
 4. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 242.697,57 zł na zadanie pn. „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko”, realizowane przez Gminę Drezdenko.
 5. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 900.000 zł, na zadanie pn. „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko”, realizowane przez  Gminę Drezdenko.
 6. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 1.000.000 zł, na zadanie pn. „Kontrakt 21 – Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława – Sowiny i części osiedla Słoneczne (dokończenie kontraktu 14)” realizowane przez  Gminę Szprotawa.
 7. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 115.000 zł na zadanie pn. „Doposażenie WOPR Województwa Lubuskiego w sprzęt do ratownictwa ekologicznego”, realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego.
 8. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 117.634 zł na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap III”, realizowane przez Gminę Sulęcin.
 9. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 108.228,54 zł na zadanie pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2015 r.”, realizowane przez Gminę Rzepin.
 10. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 97.525,08 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie”, realizowane przez Gminę Krosno Odrzańskie.
 11. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 119.938,38 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno”, realizowane przez Gminę Deszczno.
 12. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 126.595,94 zł na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie i transport odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Skąpe oraz ich unieszkodliwienie”, realizowane przez Gminę Skąpe.
 13. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 141.450 zł na zadanie pn. „Wykonanie ujęcia wód podziemnych (otwór nr 1a) dla wodociągu grupowego w Malcie Gmina Krzeszyce”, realizowane przez Gminę Krzeszyce.
 14. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 196.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Klasztorze o. Franciszkanów we Wschowie”, realizowane przez Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów.
 15. Udzielono dodatkowej pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 843.225,92 zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”, realizowane przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie, w ramach umowy nr 2013/OW-po/088/P z dnia 25.11.2013 r. Łączna kwota udzielonej pożyczki wynosi 10.680.646,81 zł.