Beta

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr LRPO/3.1/2/2014

W dniu 26 maja 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził – w formie Uchwały - listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/3.1/2/2014, Działanie 3.1 „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”.

Pełna informacja wraz z listą rankingową wniosków na stronie LRPO - zobacz.