Beta

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Szanowni Państwo!

W dniu 15 maja 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podjął decyzje o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB. 04.03.00-IP.02-08-K01/16 do dnia 31 maja 2017 r. (16 dni kalendarzowych).

Wydłużenie okresu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów spowodowane jest wysokim stopniem skomplikowania aplikujących o środki projektów (przedsięwzięcia kompleksowe z obszaru gospodarki wodno-ściekowej), co w sposób bezpośredni przekłada się na zakres dokumentacji podlegającej weryfikacji.