Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

Kamera termowizyjna dla OSP w Słubicach

Do końca sierpnia tego roku strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach wyposażeni zostaną w n

Gmina Szprotawa z nowym sprzętem przeciwpożarowym

Gmina Szprotawa, wspólnie z WFOŚiGW w Zielonej Górze, zadbała o kolejne nowoczesne wyposażenie techn

Wsparcie dla strażaków w Rąpinie

Kiedy w marcu tego  roku nieznani sprawcy włamali się do remizy OSP w Rąpinie koło Drezdenka, k

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2021 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności

Wręczenie promes w ramach środków WFOŚiGW oraz Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 1)

W dniu 15.06.2022r.  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut wraz ze Starostą Po

„Gazeta Lubuska” partnerem Funduszu w edukacji ekologicznej

      W środę, 15 czerwca podpisana została kolejna umowa dotacji na zwycię

Pierwsza umowa dotacji w Konkursie dla lubuskich mediów

Rozstrzygnięty został Konkurs WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska

Pożyczka z umorzeniem w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze „Nowoczesna Remiza”

W dniu 03.06.2022 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Nowoczesna R