r.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
    Serwis internetowy WFOŚiGW w Zielonej Górze                                         ostatnia aktualizacja serwisu: 2015-02-12    >> zobacz
 O Programie
  > POIiŚ 2007-2013
  > Priorytety I oraz II
  > Uczestnicy POIiŚ
  > Zadania WFOŚiGW
  > Dokumenty podst.
  > Pomoc techniczna
 Konkursy
  > Opis aplikowania
  > Ogłoszenia
  > Wnioski złożone
  > Ocena wniosków
 Projekty po decyzji IP
  > Priotytet I
  > Priotytet II
 Sprawozdania
  > rok 2014
  > rok 2013
  > rok 2012
  > rok 2011
  > rok 2010
  > rok 2009
  > rok 2008
 Dla klientów
  > Aktualności
  > Informacja i promocja
  > Pliki do pobrania
  > FAQ
  > Przydatne linki
 Kontakty
  > Kontakt z nami
  > Punkt informacyjny
 Archiwum
  > Archiwum 2014
  > Archiwum 2013
  > Archiwum 2012
  > Archiwum 2011
  > Archiwum 2010
  > Archiwum 2009
  > Archiwum 2008
  > Prasa
 Inne strony Funduszu
 Pobierz


 Logowanie dla IW:
  > na stronę MŚ
Aktualności______________________

2015-04-21
Większe dofinansowanie do projektu z POIiŚ

W dniu 21 kwietnia 2015 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko" współrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013...

>> więcej

2015-04-13
Ważna informacja dla beneficjentów konkursów Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013

Informujemy, że IZ POIiŚ wydłużyło okres kwalifikowania wydatków dla projektów z konkursów Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 do końca 2015 roku.

Oznacza to, że przy spełnieniu pozostałych warunków koniecznych do wprowadzenia zmian w projekcie, Beneficjenci będą mogli wnioskować do Ministerstwa Środowiska o zmianę terminu kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektów do 31 grudnia 2015 r.

>> pełna informacja

2015-02-12
Środki unijne dla Celowego Związku Gmin CZG-12

W dniu 10 lutego w siedzibie Funduszu podpisano umowę o dofinansowanie Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze" na łączną wartość 4.499.285,69 zł z dotacją w wysokości 2.892.373,34 zł to jest 85,00 % kosztów kwalifikowanych projektu...

>> więcej

__________________________________________________________________________________


informacje z poprzednich okresów:


Copyright © 2008-2014 WFOŚiGW w Zielonej Górze, design by bjk2000

>  do góry    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko