r.
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
    Serwis internetowy WFOŚiGW w Zielonej Górze                                         ostatnia aktualizacja serwisu: 2014-11-07    >> zobacz
 O Programie
  > LRPO 2007-2013
  > Zadania WFOŚiGW
  > Dokumenty i wytyczne
 Konkursy
  > Ogłoszenia
  > Wnioski złożone
  > Wyniki
 Projekty po decyzji
  > Działanie 3.1
  > Działanie 3.2
  > Działanie 3.3
  > Realizowane projekty
 Dla klientów
  > Aktualności
  > Pliki do pobrania
  > Prezentacje
  > Kontakt z nami
  > FAQ
  > Przydatne linki
  > Logotypy LRPO Archiwum
  > Archiwum 2013
  > Archiwum 2012
  > Archiwum 2011
  > Archiwum 2010
  > Archiwum 2009
  > Archiwum 2008
  > Prasa
 Inne strony WFOŚiGW
 Pobierz
Aktualności______________________

2014-11-07
Nowy konkurs w LRPO

Informujemy, że ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie z art. 25 pkt. 1, art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od 01 grudnia do 30 grudnia 2014 r. ogłasza konkurs zamknięty Nr LRPO/3.1/2/2014 PRIORYTET III OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, DZIAŁANIE 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.

pełna informacja wraz z kompletem dokumentów na stronie LRPO >> zobacz


2014-09-24
Zwiększenie alokacji w konkursie nr LRPO/3.2/1/2012

Informujemy, że w dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr LRPO/3.2/1/2012 do 68.652.191,86 PLN.

Umożliwiło to dofinansowanie kolejnych 2 projektów w ramach Działania 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Priorytet III. „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3.030.476,70 PLN.

>> szczególowe informacje wraz z zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania

2014-06-11
Dofinansowanie projektów w ramach konkursu LRPO/3.1/1/2014

W dniu 10 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach konkursu LRPO/3.1/1/2014, Działanie 3.1 "Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego” Priorytet III. "Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego" Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Pełna informacja wraz z listą projektów wybranych do dofinansowania >> na stronie LRPO.

2014-06-11
Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu LRPO/3.1/1/2014

W dniu 10 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej podstawowej wniosków poddanych ocenie w ramach konkursu nr LRPO/3.1/1/2014, Działania 3.1 „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego” Priorytet III. „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Pełna informacja wraz z listą rankingową wniosków poddanych ocenie >> na stronie LRPO.

2014-04-14
Lista rankingowa wniosków po zakończonej ocenie zgodnej z kryteriami specyficznymi punktowymi w ramach Konkursu Nr LRPO/3.1/1/2014

Informujemy, że zakończyła się ocena specyficzna punktowa w ramach Konkursu Nr LRPO/3.2/1/2014 Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.

Pełna informacja >> na stronie LRPO.

2014-04-08
Zwiększeniu alokacji w konkursie nr LRPO/3.2/1/2012

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr LRPO/3.2/1/2012 w ramach Działania 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Priorytet III. „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z 64.214.713,39 PLN do 65.621.715,16 PLN, co umożliwiło dofinansowanie kolejnego projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę według kryteriów formalnych, specyficznych dopuszczających, specyficznych punktowych oraz merytorycznych, na kwotę dofinansowania wynoszącą 1 407 001,77 PLN.

Pełna informacja >> na stronie LRPO.

2014-03-19
Informacja dotycząca konkursu LRPO/3.2/1/2012

Informujemy, że w związku z zakończeniem oceny projektów, które uzyskały pozytywny wynik na procedurze odwoławczej, w dniu 18 marca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej podstawowej wniosków poddanych ocenie w ramach konkursu nr LRPO/3.2/1/2012, Działania 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Priorytet III. „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  • pełna informacja wraz z listą rankingową wniosków na stronie LRPO > zobacz


Również w dniu 18 marca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr LRPO/3.2/1/2012 z 57.642.210,42 do 64.214.713,39 PLN (w tym rezerwa finansowa na odwołania w wysokości 3.900.000,00 PLN), co umożliwiło dofinansowanie kolejnych projektów.
  • pełna informacja wraz z listą projektów wybranych do dofinansowania na stronie LRPO > zobacz

2014-02-25
Ważna informacja dla beneficjentów projektów, które mogą mieć wpływ na środowisko wodne

Informujemy, że 5 lutego 2014 r. zostały wydane „Zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

Dokument dostępny jest na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ >> zobacz

2014-02-03
Aktualizacja listy rankingowej Konkursu Nr LRPO/3.2/1/2012

Informujemy, że w związku z zakończeniem oceny specyficznej punktowej wniosku o dofinansowanie nr RPLB.03.02.00-08-065/12, na stronie LRPO zamieszczona została zaktualizowana lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr LRPO/3.2/1/2012.

informacja wraz z listą na stronie LRPO >> zobacz

2014-01-28
Nowy konkurs w LRPO

Informujemy, że ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie z art. 25 pkt 1, art. 28 ust. 1 pkt 3 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od 28.02.2014 r. do 14.03.2014 r. ogłasza konkurs zamknięty Nr LRPO/3.1/1/2014 PRIORYTET III. OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DZIAŁANIE 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.

pełna informacja wraz z kompletem dokumentów na stronie LRPO >> zobacz

______________________________________________________

informacje z poprzednich okresów:


Copyright © 2008-2014 WFOŚiGW w Zielonej Górze, design by bjk2000

>  do góry    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach pomocy technicznej Lubuskiego Reginalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013